Home

Biofrigas notering

Biofrigas, grundat 2012, är ett bolag beläget i Göteborg med verksamhet inriktad mot att framställa flytande biogas, benämnt LBG. LBG är ett förnybart bränsle med hög klimatprestanda. Biofrigas har utvecklat biogasanläggningen CryoSep, en nyckelfärdig uppgraderingsanläggning vilken gör det möjligt att förvätska biogas även vid småskalig produktion Biofrigas har ansökt om och godkänts för notering på Spotlight under förutsättning att Bolaget uppnår lägsta gränsen för emissionen samt erforderlig ägarspridning. Härutöver är Bolaget även skyldigt att följa övriga tillämpliga lagar, författningar och rekommendationer som gäller fö I januari 2016 skrev Biofrigas, i en annons där de söker styrelseledamöter, att de ska notera sig på Aktietorget under 2016. Uppdatering: I april 2017 har bolaget fått upp investor relations-sida på sin sajt, dock ännu så länge under uppbyggnad Biofrigas Sweden AB (Biofrigas) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (Spotlight). Godkännandet är förutsatt av att lägsta gräns i kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås Biofrigas Sweden AB:s nyemission inför planerad notering nådde en total teckningsgrad på ca 170%. Rensat från tidiga teckningsförbindelser hade den allmänna delen en teckningsgrad på 337%. 2020-05-25 Kallelse till årsstämma i Biofrigas Sweden AB. Se fullmaktsformulär samt fullständiga beslutsförslag. 2020-05-22 Kvartalsrapport för Q1-20

Biofrigas börsnotering - IPO

Övrigt: Biofrigas meddelade efter att marknaden stängt den 31 mars 2021 att de gör en riktad emission på 15 Mkr och att den ska vara klar innan marknaden öppnar den 1 april 2021. Uppdatering: Priset per unit blev 12,60 kr, motsvarande 6,30 kr per aktie. Varje teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant. Det kräver en förklaring. Har det hänt mycket i bolaget på kort tid är man kanske inte mogen för notering? Var det en kompisemission så vill man också veta varför. En variant av kompisemission är extra förmånliga optionsprogram. Under 2019 genomförde Biofrigas en nyemission till en teckningskurs som motsvarar 30% av aktuell noteringskurs Nu är det som sagt en ny notering på gång och den här gången är det ett företag som heter Biofrigas som ska noteras. Verksamheten i företaget är tillverkning av flytande biogas. Deras anläggning heter CryoSep och ska kunna möjliggöra för mindre reningsverk, lantbruk mm att utvinna biogas som sen ska kunna slussas ut på marknaden

Biofrigas har som målsättning att sälja tio anläggningar under 2023. Nå en omsättning om cirka 50 MSEK samt nå break-even. Aktien. Intresset inför notering var väldigt stor, och den del som var öppen för nya aktieägare tecknades till hela 336% Biofrigas Sweden AB (Biofrigas) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (Spotlight). Godkännandet är förutsatt av att lägsta gräns i kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Biofrigas meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande nyemission om cirka 17 MSEK inleds den 7 maj 2020 och. Notering på Spotlight Stock Market: Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 18 juni 2020. ISIN-kod: SE0014262887. Biofrigas Sweden AB, grundat 2012, är ett bolag beläget i Göteborg med verksamhet inriktad mot att framställa flytande biogas, benämnt LBG

Idag, den 7 maj 2020, inleds teckningstiden i Biofrigas Sweden AB:s (Biofrigas) nyemission inför planerad notering på Spotlight Stock Market. Teckningstiden löper till och med den 22 maj 2020. Fulltecknad nyemission uppgår till cirka 17 MSEK (varav cirka 16 MSEK avser kapital för bolaget) före emissionskostnader Biofrigas har godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag den 18 juni. Godkännnandet är villkorat av att nyemissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 10,6 miljoner kronor och att spridningskravet om minst 300 ägare uppfylls. Det framgår av ett pressmeddelande

Biofrigas förklarat på 2 minuter inför notering på Spotlight. Vd Jonas Stålhandske ger en IPO-pitch av bolaget som gör småskaliga anläggningar i container-format för produktion av flytande biogas Teckningstiden i Biofrigas Sweden AB:s (Biofrigas) nyemission inför notering på Spotlight Stock Market har idag, den 7 maj 2020, inletts. Allmänheten och befintliga aktieägare har möjlighet att teckna aktier i nyemissionen, vars teckningstid avslutas den 22 maj 2020 Biofrigas delar ut vederlagsfria teckningsoptioner. För varje fem (5) aktier innehavda på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsoption av serie TO1. I det fall en aktieägares innehav av aktier inte är direkt delbart med fem (5) ska antal tilldelade teckningsoptioner ske med avrundning nedåt Biofrigas Sweden AB (Biofrigas) meddelar idag att bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market (Spotlight). Godkännandet är förutsatt av att lägsta gräns i kommande nyemission uppnås samt att marknadsplatsens ägarspridningskrav uppnås. Biofrigas meddelar också att teckningstiden i bolagets kommande nyemission o (Biofrigas) nyemission om cirka 17 MSEK inför notering på Spotlight Stock Market (Spotlight). Nyemissionen tecknades till totalt cirka 28,96 MSEK, motsvarande en teckningsgrad på cirka 170 procent. Genom nyemissionen kommer totalt 3 617 766 aktier att nyemitteras och Biofrigas tillhandahålls cirka 17 MSEK (varav cirka 16 MSEK avse

Biofrigas Sweden AB lämnar kvartalsrapport för första kvartalet 2020. Perioden 1/1 2020 - 31/3 2020. Nettomsättningen uppgick till KSEK 0 (0). Resultatet efter finansiella poster uppgick till KSEK - 1 492 (- 115). Resultatet belastades främst av av kostnader för brygglån och noteringsrelaterade kostnader av engångskaraktär Biofrigas har godkänts för notering på Spotlight Stock Market med första handelsdag den 18 juni. Godkännnandet är villkorat av att nyemissionen tecknas till minst 60 procent, motsvarande 10,6 miljoner kronor och att spridningskravet om minst 300 ägare uppfylls

Börsnotering av Biofrigas Sweden AB på Spotlight år 2020

 1. Vi har tecknat och fått tilldelning i Stayble Therapeutics, Qlife och norska Pexip och alla har fallit väl ut. Qlife och Stayble har vi fortfarande kvar medan vi klev ur Pexip nästan direkt. Nu är det som sagt en ny notering Läs hela inlägget av Aktiepappa här -> Biofrigas - en IPO i tide
 2. Biofrigas balans- och resultaträkning. Se hur Biofrigas presterat på kvartals- eller årsbasis de senaste åren
 3. Gå med i gruppen IPO på Shareville och följ diskussioner om aktier, fonder och börs
 4. Följ dina aktier och fonder gratis. Bli medlem här. Bli medlem Logga in. Start; Portföljer/ticker. Mina portföljer; Min ticke
 5. uter inför notering på Spotlight. Vd Jonas Stålhandske ger en IPO-pitch av bolaget som gör småskaliga anläggningar i container-format för produktion av flytande biogas. Bolagets lösning kallas CryoSep. Med hjäl

Aktiehistorik. I aktiehistoriken finns information om historiska händelser, till exempel när emissioner och splittar har skett. Dessa behöver du ta hänsyn till när du ska räkna ut ditt omkostnadsbelopp SvD Näringsliv - nyheter inom ekonomi och näringsliv, aktier och börs. Bevakning av internationella affärer och marknader. Motor- och IT-nyheter Noteringsaktuella Biofrigas redovisar som planerat ingen omsättning i det första kvartalet. Rörelseresultatet blev -1,0 miljoner kronor (-0,1). Företaget arbetar just nu med sin listningsemission. I maj godkändes företaget för en notering på Spotlight Stock Market

Biofrigas Sweden AB har godkänts för notering på Spotlight

 1. Idag den 18 juni 2020, inleds handeln i Biofrigas Sweden AB:s (Biofrigas) aktier på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet BIOF och aktiens ISIN-kod är SE0014262887. Nyemission av aktier inför notering
 2. Goldman tror på notering . Danska ISS har skjutit upp börsnoteringen men frågan är hur länge? Hos Goldman Sachs är rådgivningsuppdraget fortfarande aktivt. Per Agerman. Uppdaterad 2016-02-16 . Publicerad 2011-04-05.
 3. Ngenic noteras på Nasdaq First North. Det råder stor kapacitetsbrist i elnäten, börsaktuella Ngenic är en mellanhand på energimarknaden. Det skarpa läget på energimarknaden just nu är motiveringen till att Ngenic nu ansöker om en notering på First North. Ngenic vill ta marknadsandelar snabbare och växa utanför Sverige
 4. Biofrigas Sweden AB: Biofrigas i samarbete kring helhetserbjudande för produktion av flytande biogas - För närvarande för vi ett flertal dialoger med olika presumtiva kunder, säger Biofrigas VD Jonas Stålhandske
 5. IA Industriarmatur Group AB är ett bolag som hjälper kunder inom energisektorn att agera proaktivt i miljöfrågor med hjälp av uppkopplade tjänster och produkter - framför allt för att mäta och kontrollera nivåer och flöden i kritiska processer som i tillexempel transformatorgropar, fjärrvärmenät eller biobränsle-silos

IR/Nyheter - Biofri Ga

 1. - Biofrigas: första dag för handel på Spotlight - Dicot: anmälningstid i nyemission avslutas - Real Heart: - Genova Property: anmälningstid inleds inför notering av stamaktien på Stockholmsbörsen (avslutas 29/6) - Nextcell Pharma: anmälningstid i nyemission avsluta
 2. Häng med på börsspaning med Niclas Holmberg, Managing Director Listings Sweden på Nasdaq och Tor Kihlberg, Investment Manager Exit & Portfolio Management på Almi Invest. Coronaviruset dök upp som en svart svan i februari och skakade om börserna rejält världen över. På en dryg månad, fram till botten den 23 mars, föll till exempel.
 3. Biofrigas Sweden AB - Kvartalsrapport Q1-2021. Perioden 1/1 2021 - 31/3 2021.
 4. Det sägs ingenting om en notering, men ovanstående föreslagna beslut krattar i alla fall kapitalanskaffning hos en bredare krets investerare. Uppdatering: Biofrigas gör en IPO och noterar sig på Spotlight den 18 juni 2020
 5. Oavsett om du är ett litet bolag som strävar efter att växa, eller en investerare som letar efter intressanta investeringsmöjligheter så finns Spotlight här för att hjälpa dig
 6. Två år senare ansökte bolaget om notering på NGM Equity, men noteringen blev aldrig av. De flesta investerarna är svenskar. Börsvärdet är för närvarande 129 miljoner kronor fördelat på 300 miljoner aktier. Freestar förbereder en jättestämning på 600 miljoner kronor i svensk domstol för att komma åt fastighetsmannen Sören Moberg

Biofrigas Sweden AB på Spotlight gör en nyemission på 17 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villko Spotlight godkänner Biofrigas. Redaktion-maj 4, 2020 0. Realtid Media genomför en emission och går mot notering. Visionen är att bli den ledande källan till information om den nordiska finansmarknaden för såväl aktörer i... Läs mer. IPO. Erik Selin ny storägare i Speqta. Redaktion-april 25, 2020 0

Nyemission i Biofrigas Sweden AB på Spotlight - Aktie

TORSDAG DEN 20 MAJ ===== RAPPORTER. STOCKHOLMSBÖRSEN - Balco (kl 7.30), Abliva (kl 8.30), Endomines. NGM - Archelon, Coegin Pharma, Eurobattery Minerals, Jumpgate, Net Trading, Scandinavian Health Innovation Sedermera Fondkommission, Malmö. 1 250 gillar · 48 har varit här. Sedermera arbetar med kapitaliseringar och noteringar av micro- och smallcapbolag. Anmäl dig till vårt investerarregister på.. Carbiotix fokus har efter notering och nyemission varit att skala upp och utveckla verksamheten inom Bolagets fyra verksamhetsområden. Biofrigas, Optifreeze med flera. Martins styrkan ligger kring kommersialisering, säljmarknad, finansiering och bolagsbyggande Ledning. Starbreeze ledning består av ett antal personer med mångårig erfarenhet från branschen och sina respektive områden. >. Största aktieägarna. Starbreeze tio största aktieägare, uppdateras månatligen. Inkluderar information om bolagets totala aktier. >. Stämmor STOCKHOLM (Direkt) Rymdteknikbolaget Gomspace, listat på First North, avser göra en företrädesemission om cirka 300 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande

Biofrigas: IPO inom biogas Affärsvärlde

Idag inleds teckningstiden i Biofrigas Sweden AB:s

Biofrigas Sweden AB Skatteverke

 • Utdrag ur belastningsregistret socialtjänsten.
 • Nanopool vs nicehash.
 • Reseguide Höga Kusten.
 • Russell Wilson CoinSpot net worth.
 • Nuclear Suppliers Group headquarters.
 • Högsta topp korsord.
 • Handläggare lön.
 • Statistisk underlag.
 • Air Force enlistment bonus list 2021.
 • When do day trades reset TD Ameritrade.
 • Realränta Sverige.
 • Binance US referral code may 2021.
 • Länsstyrelsen Skåne corona.
 • Zakelijke lening berekenen Rabobank.
 • Speculation meaning in Tamil.
 • Discord Firefox no sound.
 • Är bar bak Korsord.
 • Hyra stuga Slite, Gotland.
 • Bt backtesting.
 • Silverdollar.
 • Circa Las Vegas offer code.
 • De äger mest skog i ditt län.
 • Bitcoin robbed.
 • Ios 14.3 rc download.
 • IPOs 2021.
 • Zilveren Kruis basisverzekering.
 • Krupa synonym.
 • Beviljade bygglov Norrtälje.
 • Byta lösenord Windows 10.
 • Toscana immobiliare.
 • How to day trade podcast.
 • Petition to reinstate Piers.
 • Patricia Moreno, Moderatorin.
 • Myresjöhus tomter.
 • A conto hyra.
 • EARFQUAKE lyrics.
 • Bokföra inköp av silver.
 • Ally stock forum.
 • Solistisch gedrag betekenis.
 • Boost Mobile colorado springs.
 • Billigaste courtage aktier.