Home

Masterprogram ekonomi Uppsala

Masterprogrammet i nationalekonomi ger en solid grund i ekonomisk teori, statistik och ekonometri. Det ger dig kunskaper i att analysera empiriska data och utvärdera offentlig politik. Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är enligt internationella jämförelser mycket stark inom makroekonomi, offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonometri Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är internationellt sett mycket stark inom forskningsområdena offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och tillämpad mikroekonometri. Även om du uppmuntras att specialisera dig utifrån dina egna preferenser har programmet en kraftig dragning mot offentlig politik

Utbildningen ges av företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet, hemvist för ledande forskare inom internationellt företagande, entreprenörskap, industriell marknadsföring, institutionell analys och mer. Du kommer också att dra nytta av Sveriges starka rykte inom socialt ansvar - värderingar som genomsyrar alla våra masterprogram Ekonomi, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) i Uppsala Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Ekonomi, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) i Uppsala. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Behörighetskrav inom tvååriga masterprogram. För att få göra praktik under termin 3 måste du uppfylla behörighetskravet om 30 godkända hp inom programmet. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Program på avancerad nivå vid Uppsala universitet. Visa alla Ekonomisk-historiska institutionen Engelska institutionen Fakulteten för utbildningsvetenskaper Farmaceutiska fakulteten Företagsekonomiska institutionen Historisk-filosofiska fakulteten Historiska institutionen Institutionen för ABM Institutionen för arkeologi och antik historia Institutionen för biologisk grundutbildning.

Masterprogram i nationalekonomi 2021/2022 - Uppsala

De sex huvudområdena ingår för närvarande i två skilda masterprogram till vilka man antas som student. högskola och vuxenutbildning i ett historiskt, politiskt, ekonomiskt och jämförande perspektiv. Se filminslag om didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala. Telefon och e-post Telefon: 018-471 00 00 (växel), 018. Ekonomer behövs i alla delar av samhället, i såväl stora som små företag, och i privat och offentlig sektor. Studerar du på ekonomie kandidatprogrammet får du en bred utbildning och många karriärmöjligheter. Du kan arbeta med redovisning, budgetering och revision, inom marknadsföring, försäljning och inköp, med utredningsarbete inom företag och organisationer Uppsala universitet och SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har tillsammans skapat masterprogrammet i hållbar utveckling för att möta de ökade hållbarhetskraven från olika delar av samhället. Du får som student på programmet inte bara en utbildning inom ditt specialfält, utan du skaffar dig även en övergripande tvärvetenskaplig kompetens inom området hållbar utveckling Här hittar du gymnasieutbildningar som matchar sökningen Ekonomiprogrammet i Uppsala.Klicka på en utbildning i listan för att läsa mer om den och få möjlighet att kontakta skolan genom att skicka in en intresseanmälan Masterprogram med ekonomisk historia Hur påverkas den ekonomiska tillväxten av tillgång på naturresurser, arbetskraft, utbildning, kapital och teknisk utveckling? Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Utbildning - Ekonomisk-historiska institutionen - Uppsala

Masterprogram - Nationalekonomiska institutionen - Uppsala

Ekonomi, Universitets- & högskoleutbildning i Uppsala Här hittar du utbildningar som matchar sökningen Ekonomi, Universitets- & högskoleutbildning i Uppsala. Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig och skicka en intresseanmälan för mer information Masterprogrammet i bank och finansiell ekonomi ger dig träning och färdigheter i avancerade teorier och metoder inom finansiell analys. Programmet ger en stabil grund för dig som siktar på en karriär inom finansbranschen som finansanalytiker, finanschef och portföljförvaltare Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Universitetet främjar utveckling och innovation genom en aktiv roll i samhället. Utbildningar på Uppsala Universitet Uppsala. Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia.Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå

Ekonomistyrning - Masterprogram i - Uppsala universite

 1. Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet erbjuder flera masterprogram. Varje program består av två års studier, inklusive ett examensarbete som kan bedrivas vid universitetet eller i samarbete med ett företag eller en statlig myndighet.. Alla våra program undervisas på engelska och leder till en Master of Science examen (Magister Scientiae, MSc), standardiserad.
 2. Internationell masterprogram Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Ekonomi. Sök stipendier. Klar med dina studier? Sök examen. Skriv ut. , von Kraemers Allé 1. Postadress Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Box 2136, 750 02 Uppsala. Telefon och e-post Telefon: 018-471 00 00 (växel), 018-471.
 3. Utvecklingsstudier vid Uppsala universitet inspireras av ämnets tvärvetenskapliga prägel, men har samtidigt en tydlig kand) är en treårig samhällsvetenskaplig utbildning. På programmet har du möjlighet att fördjupa dig i politik, ekonomi och statistik. Du lär dig identifiera och analysera Politices masterprogram
 4. Uppsala universitet har inte ansökt om examensrättigheter för den nya civilekonomexamen. Istället satsar universitetet på en masterutbildning på totalt fem år, som antas vara mer internationellt gångbar
 5. Vilken roll kan EU spela i världen? Hur kommer EU:s förflutna att påverka dess framtid? Svaren på sådana frågor är upp till dig och de andra studenterna att hitta - en ny generation ledare med en ny sorts tvärvetenskaplig, europeisk utbildning. Masterprogrammet i Euroculture ger dig de verktyg som behövs för att förstå och påverka Europas pågående integrationsprocess
 6. Masterprogram naturvetenskap. Masterprogram ingenjörsvetenskap. Datavetenskap. Kandidat eller master i ekonomi. Medicin, t.ex. läkar- och sjuksköterskeprogrammen. Språkvetenskap. Historia. Genusvetenskap. The nation guide is the official site for Uppsala's nation events. Go to nationsguiden.s

Uppsala Ekonomi - hållbar utveckling Läs till ekonom med inriktning på miljö och naturresurser. Uppsala Sustainable Food Systems Hållbara livsmedelssystem är ett multi-disciplinärt, internationellt masterprogram. Det fokuserar... Läs mer om alla våra masterprogram här. Publicerad:. Välkommen till Uppsala universitet. Välkommen till Uppsala universitet Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Business Process Control and Supply Chain Management, masterprogram - Fronten inom Ekonomi & Verksamhetsstyrning Uppsala universitet är internationellt välkänt och en master ger dig en examen med gott anseende värld­en över. Vid IBG erbjuder vi tre breda masterprogram för både svenska och internationella studenter. Master i Uppsala Masterprogram i Skandinavistitk. Utbildningsplan ; Praktik. Det finns två alternativ för praktik: 7,5 hp, vilket innebär 5 veckors praktik, och 15 hp som omfattar 10 veckor. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

Ekonomi, Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen) i Uppsal

Inom Ekonomie kandidatprogrammet finns regler som gäller alla studenter: Du kan bli antagen till 30 hp obligatoriska kurser under en termin. Söker du flera obligatoriska kurser kommer de lägre prioriterade att strykas Postadress: Företagsekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala Sverige. E-post: info@fek.uu.se. Telefon: 018-471 1976. Fax: 018-471 681 Tre masterprogram. Vid Litteraturvetenskapliga institutionen kan du välja mellan tre masterprogram: Masterprogram i humaniora, inriktning Litteraturvetenskap, Masterprogram i humaniora, Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Civilingenjörsprogram: Teknisk fysik och Teknisk fysik med materialvetenskap och Industriell ekonomi Masterprogram: Materialteknik och Kemi Besöksadress: Ångström 11630 Telefon:018-471 7209 E-post: schemafragor@angstrom.uu.se. Uppsala universitet använder kakor.

Ekonomi, personal och IT; Studieadministration. Kurser, kandidat- och masterprogram i religionsvetenskap. Hans-Michael Lagergren, 018-471 2166 Karolin Joelsson, 018-471 21 74 Thérese Wallin, 018-471 21 69 Emma Ericsson, 018-471 21 73 Majlinda Juniku, 018-471-21 65. Uppsala universitet använder kakor. Vilken roll kan EU spela i världen? Hur kommer EU:s förflutna att påverka dess framtid? Svaren på sådana frågor är för dig och de andra studenterna att hitta - en ny generation ledare med en ny sorts tvärvetenskaplig, europeisk utbildning. Detta är vad masterprogrammet i Euroculture erbjuder dig Utbildning - kandidatprogram, masterprogram, forskarutbildning och fristående kurser inom medie- och kommunikationsvetenskap, informationssystem och systemvetenskap, människa-datorinteraktion Utbildning - kurser och program - Institutionen för informatik och media - Uppsala universite Nationalekonomiska institutionen Box 513 751 20 Uppsala. Studentkontakt: studentadmin@nek.uu.se E-post: info@nek.uu.se Telefon: 018 - 471 00 00 (Uppsala Universitets växel) FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET P Antagningspoäng Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Uppsala universitet Nedan hittar du antagningspoängen och statistik för det senaste året utbildningen var aktiv (HT2018). Poängen utgår alltid från den som kom in med lägst poäng

Vid masterprogrammet i biomedicin vid Uppsala universitet fördjupar du din kunskap om våra vanligaste folksjukdomar och om den friska och sjuka hjärnan. Masterprogram i biomedicin. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-1 Överallt i samhället kopplas ekonomi ihop med naturresurser och miljö. masterprogram. SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har verksamhet över hela Sverige. Huvudorter är Alnarp, Uppsala och Umeå. SLU är miljöcertifierat enligt ISO 14001. • Telefon:. Samordnare masterprogram Anna Reuterhäll 018-471 57 24 studievagledare@statsvet.uu.se. Boka tid. Besöksadress Gamla Torget 6 (badhuset) plan 7. Skriv ut. Kontakta oss. Postadress: Statsvetenskapliga institutionen Box 514 751 20 Uppsala. E-post: statsvet@statsvet.uu.se Telefon: 018-471 00 00 (Uppsala universitets växel) Följ UU_PoliSci på. Politices masterprogram. 120 HP. HT21 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2021-04-15 Anmälningskod: UU-P2460 Anmälan Undervisningsspråk: Engelska Behörighet: Kandidatexamen med 90 hp statskunskap eller motsvarande kunskaper. Ett dokumenterat skriftligt självständigt arbete (minst 8000 ord) som en del av fördjupningen i huvudområdet Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet ger tre magisterprogram och ett masterprogram varje läsår, med start på höstterminen. De tre magisterprogrammen omfattar alla ett läsår, 60 hp, och leder fram till en juris magisterexamen (Master of Laws, 60 credits, LLM) med rättsvetenskap som huvudområde

Studera i Korea på Hanyang University med CSN | StudinVälkommen till Uppsala! | Studentwebben

Vid en krissituation; Vid akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112. Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018‑471 25 00.; Checklista vid kri Masterprogram i samhällsvetenskap, inriktning psykologi. Masterprogrammet i samhällsvetenskap anordnas av Samhällsvetenskapliga fakulteten och ger en påbyggnad inom det egna ämnet. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig För dig som redan har en akademisk examen erbjuder Ekonomihögskolan flera magister- och masterprogram i en internationell och stimulerande miljö. Alla programmen ges på engelska och startar på höstterminen Biologi i Uppsala har tilldelats excellensstämpel i den rankning som utförts av tyska Centre for Higher Education Development (CHE). Deras rankning riktar sig specifikt till studenter som vill jämföra universitet för att ta en master

Magister- och masterprogram - Uppsala universite

UPPSALA UNIVERSITET INTERNATIONELLA MASTERPROGRAM VID UPPSALA UNIVERSITET 2012-05-09 Dnr 2012/816 1 FÖRORD Sedan 1 juli 2007 omfattar svensk högre utbildning tre nivåer: grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Genomgången utbildning på grundnivå resulterar i en kandidatexamen och de Du lär dig identifiera och analysera politiska, juridiska och ekonomiska problem inom Sverige och i världen. Politices kandidatprogram. Politices masterprogram. 751 20 Uppsala. E-post: statsvet@statsvet.uu.se Telefon: 018-471 00 0 Som agronom inom området ekonomi är den grundläggande frågan hur världens befolkning ska kunna äta sig mätta utan att möjligheter att föda kommande generationer försvinner. Ekonomagronomer kan arbeta som exempelvis rådgivare, analytiker, handläggare, lärare, konsulter, ledare inom företag eller myndighet, biståndsarbetare eller forskare Masterprogram i Folkhälsa Programmet är avsett för personer som skall arbeta med folkhälsofrågor inom kommun, landsting, myndigheter och enskilda verksamheter. Det vänder sig även till dem som avser att fortsätta sina studier på forskarutbildningsnivå Masterprogram Vid Filosofiska institutionen kan du välja mellan två inriktningar av det nationella fakultetsprogrammet Masterprogram i humaniora. Du kan välja mellan inriktningen Estetik och inriktningen Filosofi

Program på avancerad nivå - Uppsala universite

Ekonomisk historia Kandidatexamen om 180 hp med 90 hp ekonomisk historia/historia eller kandidatexamen inom annat samhällsvetenskapligt ämne med 60 hp ekonomisk historia/historia. Dessutom krävs kunskaper i svenska och engelska motsvarande vad som krävs för grundläggande behörighet till svensk högskoleutbildning på grundnivå Vill du ytterligare fördjupa dina kunskaper inom samhällsvetenskap i allmänhet och psykologiämnet i synnerhet så är detta masterprogram något för dig. Förutom att du får fördjupade kunskaper inom kognitionspsykologi, psykologiska mätmetoder, utvecklingspsykologi och hälsopsykologi, har du möjlighet att under två år bredda dina kunskaper inom en mängd samhällsvetenskapliga. Utbildningsplan kull HT2019, Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM) Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett. Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2019/2020

Masterprogram i tidigmodern tid - Uppsala universitet. Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska. I våra kurser i offentlig ekonomi, analyseras statens roll i ekonom ur olika perspektiv. Exempelvis kan staten utjämna skillnader i utfall, men också skillnader i möjligheter (lika livschanser). I våra tillämpningar av grundläggande ekonomisk teori tas också olika hållbarhetsperspektiv upp, exempelvis i relation till miljöfrågor och utformningen av offentlig politik Nationalekonomiska institutionen vid Uppsala universitet är, vid internationell jämförelse, mycket stark inom områdena offentlig ekonomi, arbetsmarknadsekonomi och mikroekonometri, men fördjupningskurser ges även i, till exempel finansiell ekonomi, politisk ekonomi och makroekonomi.Masterutbildningen i nationalekonomi gör dig väl förberedd för kvalificerat ekonomiskt analys- och. Masterprogram i samhällsvetenskap - Ekonomisk historia Uppsala Universitet. - Digitala medier och samhälle- Ekonomisk historia- Kostvetenskap- Kulturgeografi- Psykologi- Samhällsplanering Uppsala universitet är ett internationellt välkänt forskningsuniversitet med vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus

Masterprogram - Uppsala Universit

Språk eller Ekonomi eller Organisk kemi, grundläggande koncept och praktik 2 eller Flervariabel analys (välj ett av dessa ämnen för att bredda din kompetens) Aktuell lista över masterprogram finns på KTH:s programwebb för respektive läsår. Webbinarium, Bioteknik Postadress IMBIM Box 582, 751 23 Uppsala Telefon: 018 - 471 44 44 Fax: 018 - 471 46 73 E-post: imbim@imbim.uu.s Masterprogram i Rysslands- och Eurasienstudier. Hoppa till huvudinnehållet. Uppsala universitet Utbildning Forskning Samverkan Universitetet Student Alumn Bibliotek International site. Logga Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Masterprogram i teoretisk filosofi Master- och magisterexamen Programmet kan läsas antingen som tvåårigt program för studenter som avser att avsluta studier med masterexamen, eller som ettårigt program för studenter som avser att avsluta studier med magisterexamen Ordinarie anmälan via Antagning.se till program med start hösten 2021 är nu stängd (öppen 15 mars - 15 april). Missade du att anmäla dig? Sen anmälan till höstens program öppnar 16 juli.Läs mer om sen anmälan.. Klicka dig in på länkarna nedan för att läsa om programmen på grundnivå som startar hösten 2021 vid Campus Gotland

Ekonomie kandidatprogram 2021/2022 - Uppsala universite

Masterprogram i Global politisk ekonomi. Stockholms universitet; Sök kurser och program; Sök kurser och program; 120 hp hp. Go to this page on our english site; Programmet syftar till att introducera det växande ämnet global politisk ekonomi och de aktuella områden och huvudsakliga teoretiska utgångspunkter som används inom. Masterprogrammet i nationalekonomi ger verktyg och perspektiv för att analysera, förstå och utreda ekonomiska frågor inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi. HT 2021 Nationalekonomi, masterprogram

Vill du fördjupa dina kunskaper i konstvetenskap, renässansstudier eller urbanstudier? Masterprogrammet i digital konstvetenskap är ett nätbaserat distansprogram på avancerad nivå. Programmet är en flexibel utbildning med stark forskningsförankring inom digital konstvetenskap, renässansstudier och urbanstudier. Examen ger en god grund för den expanderande digitala arbetsmarknaden och. Infektionssjukdomar är en av vår världs stora utmaningar. Klimatförändringar och ökad smittspridning mellan människor och djur ökar risken för pandemier. Samtidigt ger okontrollerad användning av antibiotika skrämmande resistensutveckling. Samverkan mellan olika vetenskapliga och samhälleliga dis..

MFS - Deltidsrapporter - Uppsala universitet

Masterprogram i hållbar utveckling 2021/2022 - Uppsala

De tvååriga masterprogram som ges vid institutionen; Studier i företagsekonomi som fristående kurs; Studerande vid andra program där företagsekonomi ingår. Du registrerats på utbyte i Ladok vilket gör att du inte kan bli antagen till kurser vid Uppsala universitet under samma termin Masterprogram i industriell ekonomi och management. Uppgradera dina förmågor. Bygg på din tekniska kunskap. Utveckla din kompetens inom marknadsanalys, innovation, management och affärsutveckling tillsammans med oss

Institutionen erbjuder två masterprogram - Masterprogram i humaniora med inriktningarna Arkeologi, Antikens kultur och samhällsliv och Egyptologi, samt Masterprogram i global miljöhistoria Masterprogrammet i humaniora ger, förutom den ämnesspecifika fördjupningen, en bred bakgrund i humaniora och lämpar sig väl för dig med intresse för humanistiska och tvärvetenskapliga studier Ekonomi och ledarskap för hållbar utveckling, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30) Ekonomprogrammet Filmisk gestaltning, 3D-grafik och animation, 180 hp (HGO) (Upphörd 2013-06-30 Masterprogram vid Uppsala vattencentrum. UVC är ett samverkansorgan mellan SLU, UU och andra aktörer inom vattenområdet

Det ställs höga krav för att kunna arbeta med att utveckla nya läkemedel. Masterprogrammet i läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet ger dig den fördjupning som behövs. På programmet studerar du läkemedelskemi, läkemedelsutveckling i biologiska system samt läkemedelsformulering och läkemedelstillverkning. Alla kurser inom programmet har ett fokus på läkemedel Postadress: Institutionen för ABM Box 625 751 26 Uppsala. Telefon: Tel: 018 - 471 22 92 Fax: 018 - 471 34 80. E-post: info@abm.uu.s

Jämförelse Boråsmodellen och Uppsala ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås besluta . 1. att uppdra till förvaltningen att arbeta med de delar som är relevanta för Uppsala samt att fortsätta följa upp jämförelse med Borås Utbildningsplan kull HT2020, Masterprogram, industriell ekonomi (TIEMM) Enligt utbildningsplanen för programmet ingår dessa kurser i årskurs ett. Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2020/2021 Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser Masterprogram Chalmers erbjuder masterutbildningar för dig som har en grundutbildning omfattande minst 180 högskolepoäng. Masterprogrammen omfattar två års studier och är öppna att söka både från universitet utomlands och i Sverige, vilket innebär att du läser tillsammans med både internationella och svenska studenter Masterprogram i digital humaniora. Uppsala Hus 4, våning 2. Hitta hit. Karta över läget för Engelska parken i förhållande till Universitetshuset, Carolina och Domkyrkan. Kvartersskiss Engelska parken Vägbeskrivning till fots från Uppsala resecentrum (stationen) till institutione

Ekonomiprogrammet i Uppsala - Gymnasiu

Utbildning - Ekonomisk-historiska institutionen - Uppsala

Uppsala universitet Informationsteknologi Utbildning Masterprogram Dataanalys. This page in English Lyssna. Masterprogram. Masterprogram. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O Masterprogram i estetik Master- och magisterexamen Programmet kan läsas antingen som tvåårigt program för studenter som avser att avsluta studier med masterexamen, eller som ettårigt program för studenter som avser att avsluta studier med magisterexamen Masterprogram i modern historia - Uppsala universitet. Kandidatexamen inom humaniora eller samhällsvetenskap med minst 60 hp i historia, idéhistoria eller ekonomisk historia.Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfyller du kravet på engelska. Masterprogram i engelska - Uppsala universitet. Här hittar du information om Masterprogram i engelska vid Uppsala universitet. Utbildningen är en avancerad högskoleutbildning på 120hp

Ekonomisk tillväxt, befolkningsstudier och utveckling - Masterprogram Javascript är avstängt eller blockerat i din webbläsare. Detta kan leda till att vissa delar av vår webbplats inte fungerar som de ska Masterprogram i praktisk filosofi Master- och magisterexamen Programmet kan läsas antingen som tvåårigt program för studenter som avser att avsluta studier med masterexamen, eller som ettårigt program för studenter som avser att avsluta studier med magisterexamen Spetsforskning i ekonomisk historia. Läs mer om forskningen vid Ekonomisk-historiska institutionen. Vill du studera hos oss. Här hittar du vårt utbud av fristående kurser och masterprogram. Ekonomisk historia i världsklass. En dynamisk forskningsmiljö och engagerade lärare . Nyheter. Fler nyheter. 2021-05-27 Karriär 120 högskolepoäng; Programkod: TMA2M Inriktningskod: MATE Fastställd: 2011-11-10 Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Reviderad: 2021-03-04 Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden Diarienr: TEKNAT 2020/258 Studieplanen gäller från: HT 2021 Ansvarig fakultet: Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten Följande beteckningar används Masterprogrammet i nationalekonomi ger verktyg och perspektiv för att analysera, förstå och utreda ekonomiska frågor inom såväl mikro-, makro- som finansiell ekonomi. HT 2021 Nationalekonomi, masterprogram

Masterprogram i hållbar destinationsutveckling, 120 hp; Masterprogram i kulturarv och hållbarhet, Miljöekonomi och ekologisk ekonomi, 10 hp Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig Institutionen för finansiell ekonomi är den ledande finansinstitutionen i Sverige med cirka 20 fakultetsmedlemmar och 30 PhD-studenter. Instutitionens fakultet undervisar regelbundet på Handelshögskolans kandidat- och masterprogram i allmänhet och finansspecialiseringarna i synnerhet Inför hösten 2014 har 7 132 personer sökt till något av Uppsala universitets internationella masterprogram, en ökning med hela 52 procent sedan 2013. De nya masterprogrammen i företagande och ledning står för en stor del av ökningen

Start - Ekonomisk-historiska institutionen - Uppsala

Utbildning - Nationalekonomiska institutionen - Uppsala

Masterprogram i nationalekonomi Ett tvåårigt program i nationalekonomi. Givet att man läser en viss kombination av kurser inom den offentlig-ekonomiska inriktningen så kan man även ta ut en magisterexamen i hälsoekonomi efter avslutat program Uppsala universitet Informationsteknologi Utbildning MasterprogramMasterprogram i datavetenskap. This page in English Lyssna. Masterprogram. Masterprogram. Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig

MASTERPROGRAM I INDUSTRIELL EKONOMI BESLUTAD 2(31) kritiskt utvärdera metoder, rutiner och metoder som tillämpas i teknikbaserade företag Aktuell forskning och nya forskningsresultat integreras i kurser i slutet av programmet, med utgångspunkt i en obligatorisk kurs som behandlar forskningsmetodik, vetenskaplig Programmets innehåll. I en filosofie masterexamen i statsvetenskap ska det ingå minst 30 hp i statsvetenskapliga kurser på avancerad nivå, 15 hp i statsvetenskaplig metodologi på avancerad nivå, samt ett examensarbete i statsvetenskap om 30 hp. Sammanlagt 45 hp, varav minst 15 hp på avancerad nivå, kan läsas i andra ämnen, eller utgöras av praktik eller utlandsstudier Ekonomi Uppsala. 24 lediga jobb. Sök bland 26 lediga jobb som Ekonomi. Heltid. Deltid. Redovisningsassistent till företag i centrala Uppsala. Spara. SJR, Redovisningsassistent. Uppsala. Publicerad: 20 maj. 9 dagar kvar. Sök utan CV Sök utan CV Redovisningsekonom. Spara. Ekonomibyrån Green. Sök efter nya Personal inom ekonomi-jobb i Uppsala. Verifierade arbetsgivare. Ett gratis, snabbt och enkelt sätt att hitta ett jobb med 63.000+ annonser i Uppsala och andra stora städer i Sverige

Bloomberg Aptitude Test - Uppsalaekonomerna

Uppsala universitet Informationsteknologi Utbildning Masterprogram Dataanalys. Masterprogram i dataanalys. Välj en programinriktning: Data engineering; Uppsala universitet använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera bra för dig. Läs mer om kakor. O Masterprogram i samhällsgeografi Undermeny för Masterprogram i samhällsgeografi. Anmälan och antagning Programstruktur Arbetsmarknad Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi. Besöksadress: Geocentrum I, Sölvegatan 10, 223 62 Lund Vi erbjuder möjlighet att läsa två masterprogram, European Business Law och International Human Rights Law. De båda masterprogrammen attraherar studenter från världen över och som student på något av våra masterprogram får du en unik möjlighet att vara en del av denna internationella miljö

Utbildning | Externwebben
 • Highland Park 18 Aanbieding.
 • Försäkringspremie bokföring.
 • Rivendell Atlantis 1x.
 • Blockchain Vorlesung.
 • Cultural and creative industries.
 • PayPal currency Converter.
 • Kvalster Kalix.
 • Bree runway twitter.
 • PlayStation Tester.
 • Raid shadow legends gameplay 2021.
 • BUX Zero terugstorten.
 • Crowdfunding investment.
 • Crypto.com visa.
 • Air Products and Chemicals Dividende.
 • Torkskåp elförbrukning.
 • Beste Nagellack Farbe.
 • Caliphate season 2.
 • Fast ränta Nordea.
 • Reseguide Höga Kusten.
 • Rocket eBike.
 • Ethereum Cash.
 • Nordnet IPO prospectus.
 • Suomen Tulli.
 • Best altcoins for 2021.
 • Energiförbrukning byggnader.
 • Physics book.
 • Jobb ICA Kungälv.
 • Wahed ETF.
 • Elon Musk crypto.
 • Förbehållsbelopp 2021 Kronofogden.
 • Faucet testnet.
 • Nano Dimension Avanza.
 • Jakt Uppsala.
 • Hemtjänst Lund lediga jobb.
 • Compound crypto reddit 2021.
 • Antpool mining calculator.
 • Minesto bluff.
 • Akvarium Malmö.
 • Förenklat årsbokslut Bokio.
 • Siemens Flachschirmhaube iQ700.
 • Etui.